• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Borcunu ödemeden hac farîzasını edâ etmenin hükmü

Top Readz Avatar

Soru

Kocamın ticârette zarar etmesi sebebiyle bankalara ve akrabalara büyük miktarda borçları var ve bu borçları ödemek yıllar alacaktır. Bu durumda bizim hac veya umreye gitmemiz câiz midir?

Allah’a hamd olsun.

Haccın
şartlarından birisi de, hacca gitmeye güç yetirmektir.Bunlardan
birisi de, mali yönden güç yetirmektir.Her kim, ödemek zorunda
olduğu borcu varsa ve borçlu olduğu kimseler, alacaklarını
ödemeden onun hac yapmasına engel oluyorlarsa (ona izin
vermiyorlarsa), bu takdirde o kimse hac yapamaz. Çünkü bu kimse, hac
yapmaya gücü yetmeyen kimse hükmündedir. Eğer bu kimse,
alacaklıların, kendisinden alacaklarını ödemesini
istemezler ve onun hacca gitmesine izin vereceklerini bilirse, bu takdirde
hacca gitmesi câizdir ve bu kimsenin haccı sahihtir/geçerlidir. Aynı
şekilde bu borç, belirli bir süre sonra ödemekle
sınırlı değilse ve ne zaman imkân bulduğunda
ödeyecekse, bu kimsenin hacca gitmesi câizdir.Belki hac, bu kimsenin, borcunu
ödemesi için hayırlı bir sebep olabilir.

Allah Teâlâ
en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories