• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Bir Yahudi veya Hıristiyan Allah’ı birliyor, fakat Kur’an ile hükmetmiyorsa, hükmü nedir?

Top Readz Avatar

Soru

Yahudi veya Hıristiyan birisi, Allah’a îmân ediyor, O’nun hiçbir ortağının olmadığına ve elçilerin (peygamberlerin), Allah tarafından gönderildiklerine inanıyor, fakat Kur’an’ın Allah katından indiğine inanmakla birlikte onunla hükmetmiyor ve asıl Tevrat ile hükmetmenin câiz olduğuna inanıyorsa, bu kimse müslüman sayılır mı?

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah’adır.

Bu soruyu hocamız Abdurrahman el-Berrâk’a gönderdik. Bunun
üzerine kendisi şöyle cevap verdi:

“Allah Teâlâ katından indirilen bütün kitaplara ve bütün elçilere
(peygamberlere) îmân etmek, îmân esaslarındandır. Kitapların en
şereflisi Kur’an-ı Kerim ve elçilerin en fazîletlisi ve sonuncusu,
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e îmân etmek de bu iki esasa girer.
Allah Teâlâ’nın, onu insanların hepsine birden elçi olarak
göndermesinden kıyâmet kopuncaya kadar Muhammed -sallallahu aleyhi ve
sellem- Allah’ın elçisidir.

Bu sebeple bütün ümmetlerden her insanın ona îmân etmesi, ona tâbi
olması ve onun şeriatı ile hükmetmesi gerekir.Muhammed
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘e ve Kur’an’a îmân ettiğini iddiâ eden,fakat
onunla hükmetmeyen, onun getirdiği her şeye tâbi olmayan ve haber
verdiği her şeyi tasdik etmeyen kimse, ne müslümandır, ne de
mü’mindir. Eğer bu hâl üzere ölürse, -yalnızca Allah’a îmân
ettiğini, O’nun hiçbir ortağının
bulunmadığına ve bütün elçilere inandığını
iddiâ etse bile- bu kimse cehennem halkındandır. Zirâ elçilere ve
Kur’an’a îmân etmek, emrine boyun eğmeden, ona tâbi olmadan ve onunla
hükmetmeden sadece tasdik etmekten ibâret değildir.Çünkü müşriklerin
pek çoğu Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i kalpleriyle tasdik
ediyorlardı.Hatta müşriklerden onu,kalbi ve diliyle tasdik eden kimse
bile vardı. Tıpkı amcası Ebu Talib gibi. Fakat Muhammed
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘e tâbi olmamakta ısrar ettiklerinde bu
tasdik onlara hiçbir fayda vermemiştir. Yine Yahudi ve Hıristiyanlar
babalarını tanıdıkları gibi onu
tanıyorlardı. Onlardan kimisi Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-‘i açıkça tasdik ediyordu. Ama ona tâbi olmaktan yüz çevirdiklerinde
bu tanımaları ve tasdikleri onlara hiçbir fayda vermemiştir. Böylelikle
onlar, canları ve malları kendisine helal kılınan kâfirler
olarak görülmüşlerdir. Bundan dolayı Muhammed -sallallahu aleyhi
ve sellem- onlarla savaşmıştır. Nitekim Allah Teâlâ,
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-‘i onlara üstün kılmış,
dînini de bütün dînlere üstün kılmıştır.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ [سورة الصف9 الآية: 9]

“O,
Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar
bile dînini, bütün dinlere üstün kılmak
için, elçisini hidâyet ve hak din ile
gönderendir.”[1]

Bu sebeple her Yahudi ve
Hıristiyanın, Allah Teâlâ’nın, elçisi
Muhammed
-sallallahu aleyhi ve sellem-‘e indirmiş olduğu İslâm dînine girmesi gerekir. Çünkü
Muhammedî risâlet, son ve geçmiş dînleri nesheden, hükümlerini
kaldıran bir risâlettir.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ
دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
[ سورة آل عمران الآية :85 ]

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan asla
kabul edilmeyecek ve o, âhirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.”[2]

Sahih hadiste Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
şöyle buyurmuştur:

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَسْمَعُ
بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ
وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّارِ. [ رواه مسلم ]

“Muhammed’in
nefsi elinde olan Allah’a yemîn
olsun ki, bu ümmetten Yahûdi
olsun, Hıristiyan olsun, kim beni(m elçiliğimi) işitir de sonra gönderildiğim dîne îmân etmeden ölürse,
o cehennem halkındandır.”[3]

Buna
göre İslâm şeriatına îmân etmeden ve Kur’an-ı Kerim’in
hükmüne sıkı sıkıya bağlanmayan Yahudi veya
Hıristiyanın dîni geçerli değildir.Çünkü Kur’an, geçmiş
kitapların hepsine hâkim ve üstündür.Tevrat ve İncil ise
neshedilmiş, tahrif ve tebdile uğramıştır.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.”[4]

[1]

Saf Sûresi: 9

[2]

Âl-i İmrân Sûresi: 85

[3]

Müslim, hadis no: 218

[4]

Şeyh Abdurrahman el-Berrâk

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories