• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Bir kimse, mescide girdiği zaman Tehiyyetu’l-Mescidi (Mescidi Selamlama Namazını) kılmalı mıdır?

Top Readz Avatar

Soru

İmam ve imama uyan kimse, sabah namazının sünnetini evinde kıldıktan sonra sabah namazının farzını kılmak için mescide geldikten sonra Tehiyyetu’l-Mescidi edâ etmesi gerekir mi?

Allah’a hamd olsun.

Durum
zikredildiği şekilde ise, imam ve imama uyan kimsenin mescide
girdiği zaman oturmadan önce Tehiyyetu’l-Mescidi kılması
gerekir.

Bunun
yanında imam, (mescide girdikten sonra) sabah namazının
farzı için kâmet getirilmesini emredebilir. Bu takdirde
Tehiyyetu’l-Mescidi kılmaya gerek kalmaz.Çünkü farz namaz onun için
yeterlidir (nâfile namazın da yerine geçer).

Aynı
şekilde imama uyan kimse de mescide girdiği zaman kâmet
getirilmişse (namaza başlanmışsa), Tehiyyetu’l-Mescidi
kılmasına gerek yoktur.

Muvaffakiyet,
Allah’tandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, O’nun âile halkına ve
ashâbına salât ve selâm eylesin.”

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories