• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Bir kadın, ihrama girdikten sonra âdet olursa neler yapabilir?

Top Readz Avatar

Soru

Bir kadın, umresini edâ ederken âdet olursa, umresinden neyi edâ edebilir, neyi edâ edemez?

Bir kadın, umresini edâ ederken âdet olursa, umresinden neyi edâ edebilir, neyi edâ edemez?

Allah’a hamd olsun.

Bir kadın, âdetli iken ihrama girerse, Beytullah’ı tavaf etmesinin dışında, hacı ve umrecinin yaptığı şeylerin aynısını yapabilir. Tavafı ise, âdetten temizleninceye kadar erteler.(Abdulkerim el-Hudayr)

Âdetli kadın, ihramlı iken Allah Teâlâ’yı zikredebilir, duâ edebilir, telbiye getirebilir ve her türlü hayırlı ameli yapabilir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories