• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Bid’at olan bayramları kutlamak

Top Readz Avatar

Soru

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in doğum gününü (Mevlid-i Nebevî) kutlamak, çocukların doğum günlerini kutlamak, anneler gününü kutlamak, ağaç haftasını kutlamak ve millî günleri (kurtuluş bayramını) kutlamak gibi birtakım bayramları kutlamanın dînî hükmü nedir?

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bayram;
insanların, alışılagelmiş bir şekilde yılda veya
ayda veyahut da haftada tekrar edip gelmesiyle belirli bir zamanda toplanma ve
biraraya gelme anlamını ifâde eder. Bu sebeple bayram, birçok
şeyi biraraya getirir ki, bunlardan bazıları
şunlardır:


Bayram, yılda bir defa tekrar
eden Ramazan bayramı gibi, haftada bir defa tekrar eden Cuma günü gibi
tekrar eden gündür.


Bayram, o günde toplanılan ve
biraraya gelinen gündür.


Bayram, o günde birtakım ibâdetlerin ve
amellerin yerine getirildiği gündür.

İkincisi:

Yukarıda
saydığımız günlerden olup da o günde ibâdet etmek ve
Allah Teâlâ’ya
yakınlaşmak veya o günde sevap kazanmak amacını
taşıyorsa, veyahut da o günde kâfirlerin tâifelerinden olan câhiliye
gruplarına benzemek amacını taşıyorsa, bu takdirde bu
davranış, dîne sonradan yerleştirilen ve dînimizce
yasaklanmış bir bid’at sayılır.

Bu
davranış, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in şu emrine
girmektedir:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا
هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
[ متفق عليه ]

“Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık
veya gizli Kur’an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se,o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur
(bâtıldır).” (Buhârî ve Müslim).

Buna örnek olarak şunları verebiliriz:

Mevlid-i Nebevî’yi kutlama işinde, Allah Teâlâ’nın izin vermediği bir ibâdeti dîne
yerleştirme ve hristiyanlar gibi kâfir topluluklara benzeme sözkonusudur.

Anneler gününü kutlama ile millî günü (kurtuluş
bayramını) kutlamada ise, kâfirlere benzeme sözkonusudur.

Bu günlerden olup da ümmetin menfaati için onların
işlerini düzene koyup kontrol altına almak,eğitim-öğretim
yılını düzenlemek ve memurların çalışma günlerini
düzenlemek gibi, temelinde Allah Teâlâ’ya
yakınlaşma olmayan, ibâdet etmeye ve onları yüceltmeye iletmeyen
günler olursa, bu takdirde bu günler, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in
şu sözünü içermez:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا
هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ
[ متفق عليه ]

“Her kim, bu işimizde (dînimizde) onda olmayan bir şeyi ona ihdâs eder (açık
veya gizli Kur’an ve sünnette aslı olmayan bir şey getirir)se,o ihdâs ettiği şey, kendisine reddolunmuştur
(bâtıldır).” (Buhârî ve Müslim).

Bu günlerde
herhangi bir sakınca yoktur, aksine bu günler, meşrû günlerdir.

Başarı,
Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz
Muhammed’e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories