Berdoa Dalam Shalat Dengan Selain Bahasa Arab

Pertanyaan

Saya tidak dapat berbahasa arab, sedangkan saya ingin berdoa sewaktu shalat. Contohnya ketika shalat tahajud sewaktu dalam kondisi sujud yang panjang, apakah diperbolehkan bagiku untuk berdoa dengan bahasaku sendiri sampai aku belajar bahasa arab?

Alhamdulillah.

Ya, dibolehkan
berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang belum mampu
berbicara dengan bahasa arab. Akan tetapi seorang muslim hendaklah ia
belajar Bahasa Arab untuk membenarkan ibadahnya.

Wallahu’alam.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top