• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Batıda çocukları ve onların düşüncelerini korumak hakkında

Top Readz Avatar

Soru

Batıda yaşayan müslümanlar olarak çocuklarımızın kaybolmaması ve onlara benzememesini korumak yolunda zorluklar çekiyoruz. Çünkü ipleri kopmuş batı toplumu ile karşı karşıyayız. Çocuklarımızın kaybolmasını ve sapmasını korumak için bazı pratik adımlar atmak istiyoruz. Allah sizden razı olsun.

Allah’a hamd olsun.

Küfür beldelerinde müslüman ailelerin varlığını korumak için evin içinde ve dışında bazı istekler ve şartların bulunması gerekir.

a- Evin içinde:

1- Babaların çocuklarıyla birlikte namazlarına devam etmeleri gerekir. Yakın mescidde namaz kılınamıyorsa evde cemaat ile kılınmalıdır.

2- Günlük Kur’an okunmalı ve tilaveti dinlenmelidir

3- Hep birlikte beraberce yemek yemelidir.

4- İmkân nispetinde Kur’an dili konuşulmalıdır

5- Rabbul-Âleminin kitabında ve özellikle de en-Nur Suresinde vurguladığı aile ve toplum adabını korumak gerekir.

6- Kendilerine veya çocuklarına fasık, facir ve seks filmleri seyretmelerine müsaade edilmemelidir.

7- Üniversite yurtlarında kalacak ve uzak üniversitelerde çocukların okutulmasından sakınılmalıdır. Kötü dış topluluğun etkisinden korumak için uzun zaman yaşayacakları yerlere gönderilmemelidir. Evin dışında uyumak ve kalmak için müsaade verilmemelidir.

8- Uzak üniversitelere çocukları göndermek ve oranın yurtlarında kalmalarını sağlamaktan kaçınmalıyız. Yoksa çocuklarımızı kaybederiz. Çünkü kâfir bir toplum ile akrabalık kuruyorlar.

9- Helal yemek üzerinde tam bir hırsal durulmalı. Anne-baba küfür ülkelerinde yaygın olan eroin ve sigara gibi haram türleri almaktan sakınmalıdır.

b-Evin dışında:

1- Çocukluğundan lise sona kadar çocukları İslami okullara gönderilmelidir.

2- İmkân ölçüsünde çocukları mescide gönderilmelidir. bu cuma ve cemaat namazları, ilmi, davet, vaaz halkalarında bulunmak olabilir.

3- Çocuklar ve gençler arasında müslümanların idare ettiği yerlerde spor ve terbiye etkinlikleri oluşturmak gerekir.

4- Bütün ailenin gideceği eğitim kampları oluşturulmalıdır.

5- Anneler ve babalar hac farizasını ve umre ibadetini yerine getirmek için çocuklarıyla birlikte kutsal topraklara gitmeye gayret etmelidir.

6- Çocukları, müslümanın ve ğayri müslimin küçüğün ve büyüğün anlayacağı basit bir dille İslam hakkında konuşmaya alıştırmalıyız.

7- Çocukları Kur’an ezberlemeye alıştırmalı ve gerektiğinde dini anlamaları için müslüman Arap ülkesine gönderilmelidir.

8- Bazı çocukları Cuma hutbesi vermeye ve müslümanlara imamlık yapmaya alıştırılmalı ki azınlık müslümanlara önderlik yapar durumda olsun.

9- Çocukları evliliğe erkenden teşvik etmeliyiz ki dinlerini ve dünyalarını koruyalım.

10- dini ve ahlakı ile bilinen ailelerden ve müslüman kızlardan evlenmelerine teşvik edilmelidir.

11- (911) sayısını kullanmayı ve polisin eve ihtilafı çözmek için çağırmayı bırakmalı. İslami azınlıkça yetkililerden biri veya akıllı müslümanlardan ihtilafı çözmede yardım için iletişim kurulmalıdır.

12- Oyun, eğlence, dans partilerine ve fısk festivallerine gidilmemeli, küfür bayramları izlenmemelidir. Pazar günleri okulun hıristiyan öğrencileri ile birlikte kiliseye çocukların gitmeleri hikmetle yasaklanmalıdır.

Başarılı kılan ve doğru yola ileten Allah’tır.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories