• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Altı günlük Şevval orucunu her yıl tutmak gerekir mi?

Top Readz Avatar

Soru

Bir kimse, altı günlük Şevval orucunu tutmaktadır. Yıllar sonra bu kimse hastalandı veya başına bir engel çıktı veyahut da bu orucu tutmakta tembellik gösterdi. Bundan dolayı kendisine bir günah var mıdır? Zirâ biz, bir yıl içerisinde bu orucu tutan kimsenin bu orucu bırakmaması gerektiğini işitiyoruz.

Bir kimse, altı günlük Şevval orucunu tutmaktadır. Yıllar sonra bu kimse hastalandı veya başına bir engel çıktı veyahut da bu orucu tutmakta tembellik gösterdi. Bundan dolayı kendisine bir günah var mıdır? Zirâ biz, bir yıl içerisinde bu orucu tutan kimsenin bu orucu bırakmaması gerektiğini işitiyoruz.

Allah’a hamd olsun.

Altı günlük Şevval orucunu bayramın birinci gününden sonra (ikinci gününden itibaren) tutmak, sünnettir.Bu orucu (hayatında) bir veya birden fazla tutan kimsenin, onu devamlı tutması gerekmez. Ayrıca bu altı günlük orucu tutmayan kimse, günahkâr olmaz.

Tevfik, Allah Teâlâ’dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed’e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories