• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...Abdest sırasında elleri sabunla yıkamak ve çocuk bezini değiştirmek

Top Readz Avatar

Soru

Ben, yeni müslüman oldum ve benim sorum abdest ile ilgilidir. Abdest alırken ellerimi, özellikle de yüzümü, dirseklerle beraber ellerimi ve ayaklarımı yıkarken sabun kullanmam gerekir mi?

Okuduğum bütün kaynaklarda sabunun kullanılmasından hiç bahsedilmemiş, sadece “yıkamak” kelimesi kullanılmıştır.

Ayrıca küçük çocuğumun bezini değiştirirken abdestim bozulur mu?

Allah’a hamd olsun.

1.
Seni tebrik eder, sana hidâyeti bahşederek dosdoğru yola girmeni
sağlayan Allah Teâlâ’ya hamd eder ve seni bu dîn üzere sâbit
kılmasını Allah Teâlâ’dan niyaz ederiz.

2.
Abdest alırken kesinlikle sabun kullanmanız gerekmez. Sorunuzda
işâret ettiğiniz kaynaklarda okuduğunuz “yıkamak”
kelimesi, sabun veya başka herhangi bir temizlik maddesini kullanmak
anlamına gelmez.

Nitekim değerli âlim
Muhammed b. Salih el-Useymîn
-Allah
ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Abdest sırasında elleri ve yüzü sabunla
yıkamak meşrû değildir. Aksine bu davranış, haddi
aşmak ve aşırıya gitmektir.

Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘den sâbit
olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ،
قَالَهَا ثَلَاثًا.
[ رواه مسلم ]

“(Söz
ve fiillerinde) haddi aşanlar, derine dalanlar ve
aşırıya gidenler helâk olsunlar.” (Müslim; hadis no:
4823)

Evet. Ellerde bir kir var olduğunu ve bu kirin,
ancak sabun veya başka bir temizlik maddesinin giderilebileceğini
farzedersek, bu takdirde sabun kullanmakta bir sakınca yoktur.Fakat durum
normal ise, abdest sırasında sabun kullanmak, aşırıya
gitmek ve bid’at sayılır. Bundan dolayı sabun kullanmayın.

3. Küçük çocuğun bezini değiştirme
konusuna gelince, eğer bundan kasıt, bezi değiştirmek ise
bunun abdestin sıhhatine bir zararı yoktur.Yok eğer bununla
çocuğun necâsetine dokunduğunu kastediyorsan, yine bunun da abdestin
sıhhatine bir zararı yoktur.Zirâ necâsete dokunmak ile abdestin
sıhhati arasında bir bağlantı yoktur.Nitekim ilim ehli bu
konuda oybirliğine varmışlardır.(Bkz:İbn-i Münzir;
“el-Evsat”; c: 1, s: 203).

Bu konuda gerekli olan şey; necâsete bulaşan
ellerin yıkanmasıdır.

Eğer sorunda (çocuğun bezini
değiştirirken) kız veya erkek çocuğunun avret yerine
dokunmayı kastediyorsan, iki ve iki yaşından küçük olan
çocuğun avreti için bir hüküm yoktur.Nitekim âlimler böyle
demişlerdir.Eğer çocuğun avret yerine dokunursan, bunun senin
abdestine bir zararı yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories