• AI:


    Hello human, I am a GPT powered AI chat bot. Ask me anything!


Gathering thoughts ...6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart mıdır?

Top Readz Avatar

Soru

Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart mıdır?

Ramazan ayından sonra tutulan 6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart mıdır?

Yoksa her hafta sonunda yani hafta tatilinde ikişer gün olmak üzere üç defada ayrı ayrı tutabilir miyim?
Yoksa her hafta sonunda yani hafta tatilinde ikişer gün olmak üzere üç defada ayrı ayrı tutabilir miyim?

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah’adır.

6 günlük Şevval ayı orucunun aralıksız tutulması şart değildir.Eğer bu 6 günlük orucu, ayrı ayrı veya aralıksız tutarsa, bunda bir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

… فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ …

سورة البقرة من الآية: ١٤٨

“(Ey mü’minler!) O halde hep hayırlara (Allah’ın, İslâm dîninde size meşrû kıldığı sâlih ameller işlemeye) koşun, yarışın!” (Bakara Sûresi: 148).

Allah Teâlâ yine şöyle buyurmuştur:

وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

سورة آل عمران: ١٣٣ 

“(Allah’a ve Rasûlüne itaat ederek) Rabbiniz tarafından bir mağfirete, genişliği göklerle yer kadar olan ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olan bir cennete doğru yarışırcasına koşuşun!” (Âl-i İmrân Sûresi: 133)

Musa -aleyhisselâm- Rabbine şöyle demişti:

… وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى

سورة طه من الآية: ٨٤

“Ve benden daha çok râzı olman için sana kavuşmakta acele davrandım ey Rabbim!” (Tâ Hâ Sûresi: 84)

Fakat bu altı günlük orucu ne kadar erken tutarsa, onun için daha fazîletlidir. Çünkü geciktirmede nice âfet ve musibetler olmaktadır.

Şâfii âlimleri ile Hanbeli âlimlerinden bazıları bu görüştedirler.Fakat bu altı günlük orucu tutmada acele etmeyip geciktirmekte de bir sakınca yoktur. Eğer bu orucu, Şevval ayının ortalarına veya sonlarına doğru ertelerse, bunda bir sakınca yoktur.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

“Ashâbımız şöyle demişlerdir: Şevval ayından altı gün oruç tutmak müstehaptır.Bu hadis için şöyle demişlerdir: Bu altı günlük orucu, Şevval ayının başından itibaren birbiri ardınca aralıksız tutabilir.Eğer altı günlük orucu aralıklarla tutarsa veya Şevval’den sonraya ertelerse, câizdir.Çünkü bu hadis, genel ve kayıtsız olduğu için bu sünneti işlemiş olur. Bu meselede bizde (Şâfiî âlimleri arasında) bir görüş ayrılığı yoktur.Nitekim Ahmed ve Davud da bu görüştedirler.” (el-Mecmu’u Fî Şerhi’l-Muhezzeb).

Tagged in :

Top Readz Avatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alexa Liv

1.5M Followers

Check out our new font generatorand level up your social bios. Need more? Head over to Glyphy for all the fancy fonts and cool symbols you could ever imagine.

Latest Posts

Categories